een project van:

PRIVACYVERKLARING:

Raadpleeg hier de privacyverklaring van Voetbal Vlaanderen.

Voetbal Vlaanderen, Vlaamse Vleugel van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB), respecteert jouw privacy. In onze Privacyverklaring willen wij je op een heldere, transparante, eenvoudige maar correcte manier informeren wanneer, waarom en we jouw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen. Dit van personen die ons persoonsgegevens verstrekken via onze website en onze toepassingen of bij registratie als aangeslotene van Voetbal Vlaanderen en/of de KBVB.

1. WIE ZIJN WE EN WAT DOEN WE?

Voetbal Vlaanderen, de Vlaamse vleugel van de KBVB, organiseert voetbal, futsal en minivoetbal in Vlaanderen en wil elk individu de kans bieden om in het voetbal actief te zijn. Als speler, maar ook als coach, ouder, scheidsrechter, bestuurslid, vrijwilliger, … We trachten een maximale spelbeleving te koppelen aan een maximale ontwikkeling, aan een kwalitatieve omkadering en aan een voetbalsport die ethiek uitademt. We geloven sterk in de sociale kracht van voetbal en focussen op verschillende thema’s zoals zero-tolerantie inzake racisme en discriminatie. Als grootste sportfederatie in Vlaanderen willen we laagdrempelig zijn en blijven. Onze ambitie is om als een referentiefederatie in Vlaanderen, België én Europa beschouwd te worden.

Deze Privacyverklaring gaat uit van:

 • Voetbal Vlaanderen vzw, met ondernemingsnummer 0808.165.002 en maatschappelijke zetel Romeinsesteenweg 468, 1853 Strombeek-Bever;
 • de Koninklijke Belgische Voetbalbond vzw, met ondernemingsnummer 0403.543.160 en maatschappelijke zetel Marathonlaan 129, 1020 Brussel.

Beiden worden hierna gezamenlijk de Federatie genoemd.

2. INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN

2.1 WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WE VAN JOU?

Afhankelijk van jouw verhouding met Voetbal Vlaanderen en/of de KBVB, verzamelen wij verschillende types van persoonsgegevens. Voor sommige diensten zijn bijkomende persoonsgegevens noodzakelijk. Afhankelijk van je gekozen Privacy-instellingen kunnen bijkomende persoonsgegevens verzameld en verwerkt worden (zie 6).

2.1.1 ALS AANGESLOTENE

Wanneer je jezelf registreert als een aangeslotene (zoals een speler, trainer, staflid, scheidsrechter, steward, vrijwilliger, enz.) zullen jouw (voor)naam, contactgegevens zoals telefoonnummer, adres en e-mailadres, nationaliteit, geboortedatum en -plaats, foto en geslacht/gender gevraagd worden. Deze informatie is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst (aansluiting) die je met ons wenst aan te gaan, unieke identificatie of nodig om competities te organiseren (hetzij sportief, administratief of disciplinair), waaronder het genereren van een uniek aansluitingsnummer (wettelijke verplichting vanuit de Vlaamse Gemeenschap) teneinde een speler aan de juiste competitie en leeftijdsgroep te linken en eerlijke competities te organiseren, met inbegrip van het nemen en communiceren van disciplinaire beslissingen. Het akkoord gaan met de verzameling en verwerking van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om je te kunnen aansluiten bij Voetbal Vlaanderen, en om je te kunnen inschrijven in een club en aan georganiseerd voetbal te kunnen deelnemen.

Om de kwaliteit van jouw persoonsgegevens te garanderen, verkiezen we deze informatie te verzamelen via eID. Bij het uitlezen van de gegevens op jouw eID zullen we niet meer gegevens dan hierboven vermeld uitgelezen worden. Wanneer je toch bezwaren hebt voor het uitlezen van je eID moeten de gegevens nog steeds manueel ingevoerd worden in het systeem. Verder moeten we gegevens van jouw statuut en sportieve carrière verzamelen, zoals de club en ploeg waar je speelt, je statuut als amateur dan wel als betaalde sportbeoefenaar, transfers, doelpunten, gele en rode kaarten, speelminuten, ongevallenformulieren (voor verzekeringskwesties), en andere ‘sportieve gegevens’.

Tot slot verzamelen we bijkomende persoonsgegevens van volgende aangeslotenen om het spelersstatuut (amateur- dan wel betaalde sportbeoefenaar) correct te kunnen registreren:

 • Spelers met het amateurstatuut van alle veldvoetbalclubs die met een senioresploeg spelen in hogere afdelingen en provinciale afdelingen;
 • Spelers met het amateurstatuut van alle futsalclubs die met hun eerste elftal spelen in de nationale afdelingen;
 • Spelers met het statuut van betaalde sportbeoefenaar in alle afdelingen en disciplines.

Van bovenvermelde aangeslotenen verzamelen we de met de clubs afgesloten spelerscontracten met inbegrip van de financiële gegevens (via de clubs, die deze opladen op een beveiligd en afgeschermd Club Fair Play Platform, dan wel in het kader van de licentiedossiers op het beveiligd en afgeschermd Platform van het auditoraat voor de Licenties), ter opvolging dat het bondsreglement wordt nageleefd door spelers en clubs, om veinzing tegen te gaan, en de integriteit van de voetbalcompetities te bewaren.

2.1.2 ALS GEBRUIKER VAN ÉÉN VAN ONZE TOEPASSINGEN OF DIENSTEN

Wanneer je een account creëert op de website of in één van onze toepassingen (bv. RBFA app) moet je een e-mailadres en paswoord opgeven en vragen we accountinformatie op waaronder (voor)naam, geboortedatum en geslacht/gender. Wanneer je deelneemt aan wedstrijden op onze platformen (bv. pronostieken of quizzen) of votings worden jouw antwoorden verzameld. Daarnaast verzamelen we gegevens die je zelf verstrekt aan gebruikers van de applicaties (bv. wedstrijden die je volgt). Als je je registreert in één van onze toepassingen aan de hand van social media kunnen we ook informatie met betrekking tot jouw social media profiel verzamelen. Bijkomende informatie, zoals een profielfoto, is optioneel. De informatie die wordt verzameld op de website of één van onze toepassingen zal voornamelijk afhangen van de toestemming die je geeft als gebruiker. Bijgevolg kan je deze toestemming ook altijd intrekken indien je niet langer wenst dat wij jouw gegevens verzamelen en verwerken. Let echter op dat sommige informatie vereist is als je gebruik wil maken van bepaalde diensten en toepassingen die we aanbieden.

Als je Facebook gebruikt om je te registreren, houd dan rekening met het gegevensbeleid via deze link.

2.2 COOKIES EN GELIJKAARDIGE TECHNOLOGIEËN

Naast bovenvermelde informatie gebruiken we cookies en gelijkaardige technologieën, desgevallend van derde partijen, ter beveiliging van onze systemen, om het gebruik van onze diensten te meten of om jouw ervaring op onze systemen te optimaliseren. Google Analytics is een externe service die door ons wordt gebruikt. Door cookies te gebruiken, verzamelt en bewaart Google Analytics gegevens zoals bezoektijd, bezochte pagina’s, tijd doorgebracht op elke pagina van de KBVB, het internetprotocoladres en het type besturingssysteem dat wordt gebruikt in de apparaten die worden gebruikt om toegang te krijgen tot de website (voor zie voor meer informatie www.google.com/policies/privacy/partners/). Door een browser-plug-in (http://www.google.com/ads/preferences/plugin/) van Google te gebruiken, kunt u zich afmelden voor Google Analytics. Indien wettelijk vereist, zullen wij uw toestemming vragen alvorens cookies worden geactiveerd.

Raadpleeg onze Cookie Policy voor meer informatie.

2.3 PRIVACY VAN MINDERJARIGEN

De Federatie verzamelt en verwerkt uiteraard heel wat persoonsgegevens van kinderen, zowel in het kader van haar werking als sportfederatie als op haar platformen voor een dienst van de informatiemaatschappij. Om deze reden vragen wij bij aansluiting op de club of registratie in een platform de contactgegevens van één van de ouders of voogd op te geven met als doel de ouderlijke toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens van kinderen (jonger dan 13 jaar oud) te verkrijgen. Via de Family Management functionaliteit in de RBFA mobile app kunnen ouders op die manier de privacyvoorkeuren voor hun kind instellen.

3. WAAROM GEBRUIKEN WE JOUW GEGEVENS?

We verzamelen en verwerken jouw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • De verwerking van jouw aansluiting als lid van Voetbal Vlaanderen en/of KBVB waarbij unieke identificatie cruciaal is voor administratieve verrichtingen (bv. transfers, ontslagen, disciplinaire procedures, …) alsook wettelijke verplichtingen;
 • De verwerking van jouw lidmaatschap van een (fan)club, transfers, activiteiten als speler of trainer, inclusief disciplinaire beslissingen;
 • De verwerking van ongevallendossiers en verzekeringskwesties die het gevolg zijn van blessures opgelopen als aangeslotene;
 • Het versturen van uitnodigingen voor talentdetectiedagen, trainersopleidingen of sportieve begeleiding;
 • De verwerking van jouw registratie op onze website of één van onze toepassingen;
 • De voorbereiding of uitvoering van een overeenkomst (aansluiting) die je met ons bent aangegaan volgens een bepaald spelersstatuut en opvolging van naleving van het bondsreglement;
 • Het bewaren van de integriteit en de fair-play van de voetbalcompetities in België en het voorkomen van veinzing door het sluiten van tegenbrieven;
 • Het uitvoeren van een taak van algemeen belang in de zin van de toepasselijke privacy- en gegevensbeschermingswetgeving;
 • Om te voldoen aan wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen (bv. de veiligheid in stadions te garanderen), het organiseren van examens voor agenten en publicatie van voetbalagenten of verplichtingen onder de AML/CTF wetgeving);
 • Om via studies, testen en statistieken de werking en ontwikkeling van clubs en competities op te volgen van het Belgisch voetbal;
 • Om algemene informatie over ons en rechtstreekse communicatie over jouw wedstrijden (bv. afgelastingen of locatiegegevens) te bezorgen;
 • Om wedstrijdbladen en -fiches te publiceren op onze kanalen (bv. RBFA app);
 • Meldingen als slachtoffer of getuige van discriminatie, grensoverschrijdend gedrag of competitievervalsing;
 • Om jouw gebruiksgemak op onze platformen te optimaliseren (bv. automatische login, cookies);
 • Om technische problemen in onze platformen te detecteren;
 • Om jouw gebruik in onze platformen te monitoren;
 • De organisatie van onze sociale projecten;
 • Wanneer wij hiervoor een gerechtvaardigd belang hebben, dewelke wij steeds afwegen tegen jouw recht op privacy.


Mits toestemming verzamelen wij jouw persoonsgegevens voor de volgende concrete doelen:

 • Het tonen van jouw spelersstatistieken op onze platformen;
 • Gebruikers van onze platformen een persoonlijke ervaring te geven met gepersonaliseerde berichtgeving (bv. bannering, aanbevelingen, …), al dan niet via profilering en rekening houdend met jouw interesses, voorkeuren, gedrag op sociale media;
 • Het versturen van nieuwsbrieven, al dan niet gepersonaliseerd via profilering en rekening houdend met jouw interesses, voorkeuren, gedrag op onze platformen of sociale media;
 • Persoonlijke communicatie via onze social media kanalen (Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, Twitter, Youtube, Snapchat, …);
 • Commerciële acties van onze partners.


4 Met wie delen wij jouw informatie?

Wij delen jouw persoonsgegevens met onze dienstverleners, de medewerkers en (bonds)instanties binnen de Federatie voor zover als nodig voor de uitvoering van onze dienstverlening.

Wij trachten jouw persoonsgegevens te pseudonomiseren of te anonimiseren wanneer we deze delen met externe partijen. Dit door voldoende persoonsgegevens te aggregeren (bv. statistisch onderzoek) of bepaalde delen van persoonsgegevens weg te laten zodat de informatie niet langer geassocieerd kan worden met een persoon.

Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derde partijen noch geven wij die door aan derden zonder jouw toestemming, tenzij:

 • Aan de verbonden organisaties die deel uitmaken van het ecosysteem van de Federatie, namelijk de KBVB, de vleugels (Voetbal Vlaanderen en ACFF) en de fanclub (1895);
 • Aan de Pro League indien je aangesloten bent bij een club van 1A of 1B;
 • Aan overheden (bv. Sport Vlaanderen, Vlaamse Sportfederatie, …) in het kader van facilitering;
 • Aan FIFA en/of UEFA voor administratieve of disciplinaire verrichtingen;
 • Aan gerechtigde correspondenten en door hen aangeduide clubmedewerkers van clubs (waarmee contractuele verplichtingen inzake confidentialiteit zijn afgesloten) via een beveiligd platform (E-Kickoff) voor administratieve verrichtingen (bv. aansluitingen, transfers, ontslagen, wedstrijdbladen, member linking, …);
 • Er een wettelijke verplichting is (bv. aan gerechtelijke instanties en politiediensten na gemachtigd verzoek of bevelschrift);
 • In geval van een geschil aan het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) of het Vlaams Sporttribunaal (VST);
 • Publiek beschikbare gegevens (bv. wedstrijdbladen) aan De Persgroep en Groupe Rossel;
 • Indien nodig voor onze dienstverlening (bv. bij de verkoop van tickets) of ingeval van gerechtvaardigd belang (bv. de organisatie van de Jeugdcup Het Nieuwsblad), waarbij jouw fundamenteel recht op privacy steeds zal worden afgewogen;
 • Mits jouw toestemming kunnen wij (gepseudonimiseerde) gegevens delen met onze social media providers (Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, Twitter, Youtube, Snapchat, …) voor gerichte communicatie en campagnes op basis van jouw voorkeuren;
 • Mits jouw toestemming kunnen wij jouw gegevens delen met onze partners voor commerciële acties.

Wat betreft de internationale doorgifte van persoonsgegevens (bv. FIFA of UEFA), beschermen wij je gegevens conform het beschermingsniveau vereist door de Europese regelgeving.

5 Hoe beveiligen we jouw gegevens?

Wij stellen alles in het werk om jouw persoonsgegevens en privacy te allen tijde te beschermen. Vanuit deze optiek hebben wij een informatiebeveiligingsbeleid en -standaarden geïmplementeerd in lijn met de internationale ISO27001-2 standaard. Verschillende functies binnen de organisatie zien toe op de naleving van de wetgeving en de beveiliging van jouw informatie, onze infrastructuur en systemen. Zo trachten we voortdurend nieuwe technische maatregelen te implementeren, zoals onder andere encryptie, firewalls, toegangscontrole met strenge paswoordvereisten, intrusie- en anomaliedetectie, fysieke beveiliging. Moest er zich toch een incident voordoen waarbij jouw gegevens betrokken zijn, dan word je persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

Het aantal medewerkers dat toegang heeft tot jouw gegevens is beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze werknemers wordt toegang tot je persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren. Onze medewerkers worden opgeleid om correct om te gaan met jouw gegevens. Bovendien wordt bij nieuwe projecten die mogelijks een impact kunnen hebben op jouw privacy een uitgebreide analyse gedaan om jouw rechten, de veiligheid en bescherming van jouw persoonsgegevens te garanderen.

Onze websites vermelden soms links naar sites van derden (sociale media, organisatoren van events die we sponsoren of andere partners) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van dit privacybeleid vallen. Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van je persoonsgegevens. Wanneer we persoonsgegevens daadwerkelijk delen met externe partijen wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin steeds voldoende (technische) maatregelen moeten worden opgenomen zodat de beveiliging van jouw gegevens zo goed als mogelijk gegarandeerd is.

6 JOUW VOORKEUREN

Je hebt te allen tijde de mogelijkheid om jouw privacy-instellingen te wijzigen. Dit kan in de profielinstellingen van al onze platformen waar je actief bent.

Aan de hand van jouw instellingen beslis je zelf welke informatie we van je mogen verzamelen en waarvoor we deze mogen gebruiken. Zo zullen we nooit statistieken publiceren of gegevens doorgeven aan derden voor commerciële acties zonder jouw toestemming. Indien dit toch het geval is, gelieve ons onmiddellijk te contacteren zodat we jouw of onze instellingen kunnen aanpassen.

7. WAT ZIJN JOUW RECHTEN EN HOE KAN JE DEZE UITVOEREN?

7.1 RECHT OP INZAGE, OVERDRAAGBAARHEID EN RECHTZETTING VAN JOUW GEGEVENS

De kwaliteit en accuraatheid van jouw persoonsgegevens zijn zeer belangrijk voor ons. Daarom heb je altijd het recht om inzage te krijgen in jouw persoonsgegevens die zich bij ons bevinden. Je doet dit door een verzoek in te dienen bij de DPO van Voetbal Vlaanderen en de KBVB of de Legal afdeling. De contactgegevens vind je onderaan.

Een kopie kan verstuurd aan administratie@voetbalvlaanderen.be

Om je recht van toegang uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van je persoonsgegevens te voorkomen, dien je ons een bewijs van je identiteit te verschaffen. Wij vragen je dan ook om bij voorkeur een kopie van de voorzijde van je identiteitskaart toe te voegen aan je aanvraag.

Wij zullen jouw aanvraag steeds binnen de 30 dagen na ontvangst van het verzoek behandelen.

Voor de volledigheid informeren wij je dat, indien wij niet reageren op je aanvraag, deze weigeren of indien ons antwoord niet voldoet aan je verwachtingen, je steeds het recht hebt om de Gegevensbeschermingsautoriteit te contacteren, via contact@apd-gba.be, die dan in het kader van haar bemiddelingsopdracht zal tussenkomen.

7.2 RECHT OP VERWIJDERING VAN JOUW GEGEVENS

Je hebt het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen of te laten aanpassen. Hiervoor kan je tevens een verzoek indienen via privacy@footbel.com. Wij behouden ons wel het recht om te bepalen of jouw verzoek gerechtvaardigd is. Houd er bovendien rekening mee dat wij je, afhankelijk van je verzoek, sommige diensten niet meer kunnen aanbieden. Zo moeten wij bepaalde persoonsgegevens verwerken indien je wenst deel te nemen aan georganiseerd voetbal. Bovendien moeten wij ons aan enkele wettelijke bewaartermijnen houden, waardoor we jouw verzoek tot verwijdering niet kunnen inwilligen.

Om je gegevens up-to-date te houden, verzoeken wij je hoe dan ook om ons elke wijziging te melden, zoals nieuwe contactgegevens. Wij voorzien in onze platformen de mogelijkheid om jouw gegevens te updaten.

7.3 RECHT OP VERZET

7.3.1 RECHT OP VERZET TEGEN DE VERWERKING VAN GEGEVENS VOOR DIRECT MARKETING

Je hebt altijd het recht om jezelf, zonder opgave van reden, te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden. Je kunt dit doen door contact met ons op te nemen via privacy@rbfa.be of gebruik te maken van de uitschrijfmogelijkheden in commerciële e-mails.

7.3.2 RECHT OP VERZET OM AFGEBEELD TE WORDEN

Je hebt altijd het recht om jezelf, zonder opgave van reden, te verzetten tegen het afgebeeld worden op één van onze digitale kanalen, bijvoorbeeld het afbeelden van je naam en leeftijd in de matchsheets in onze Best of Belgian Football applicatie. Hiervoor dien je een verzoek tot verzet in te dienen via privacy@rbfa.be In de line-ups zal jouw naam en leeftijd niet meer vertoond worden en vervangen worden door een ‘X’.

8. HOE LANG WORDEN JOUW GEGEVENS BEWAARD?

Wij verbinden ons ertoe jouw gegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk voor onze dienstverlening binnen het doel waarvoor we deze hebben verzameld. Bewaartermijnen kunnen echter per doel verschillen. Zo maken wij een duidelijk onderscheid in contactgegevens, sportieve gegevens, medische gegevens, disciplinaire gegevens of gebruikersgedrag. Wij houden ons te allen tijde aan de bewaartermijnen zoals bepaald in het Bondsreglement of zoals gecommuniceerd in de gebruiksvoorwaarden van onze applicaties. Na afloop van de toepasselijke bewaartermijn(en) worden persoonsgegevens geanonimiseerd.

9. HOE MOET JE ONS CONTACTEREN?

Indien je vragen hebt over deze Privacyverklaring, je rechten met betrekking tot jouw privacy wil uitoefenen of andere vragen hebt inzake ons privacybeleid, gelieve ons te contacteren:

Voetbal Vlaanderen, Vlaamse Vleugel van de KBVB
Romeinsesteenweg 468, 1853 Strombeek-Bever

T: +3224771248

E: privacy@rbfa.be

Indien je onze Functionaris voor Gegevensbescherming wenst te contacteren:

Mr. Cedric Brosens
Rue de Bruxelles 480, 1480 Tubize
E: cedric.brosens@rbfa.be

Indien je de toezichthoudende autoriteit wenst te contacteren:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
T: +32 (0)2 274 48 00
E: contact@apd-gba.be

Voor andere vragen:

Voetbal Vlaanderen, Vlaamse Vleugel van de KBVB
Romeinsesteenweg 468, 1853 Strombeek-Bever

E: administratie@voetbalvlaanderen.be

10. WIJZIGINGEN AAN ONZE PRIVACYVERKLARING

Bij belangrijke wijzigingen aan onze privacyverklaring zullen we je informeren. We zullen onze privacyverklaring actualiseren wanneer nodig. We raden daarom aan om deze regelmatig te bekijken.